Temel değerlerimiz

•  Güvenilir olmak.                                        • " ÖNCE İNSAN" Anlayışı.

•  Aile bağlarına saygılı olmak.                    •  Biz bilinci ve aidiyet duygusu.

•  Adil davranış ve dürüst olmak.               •  Yardımseverlik.

•  Müşteri menuniyeti.                                 •  Milli manevi değerlere bağlılık.

•  Sürekli gelişme.                                         •  Yasalara bağlılık.     

•  Çevreye karşı duyarlı olmak.                   •  Çalışanlarımıza değer vermek